Магнітний пускач, схема підключення магнітного пускача, підключення ланцюгів індикації та сигналізації .

03.07.2015

Магнітний пускач, схема підключення магнітного пускача, підключення ланцюгів індикації і сигналізації


Магнітний пускач
— це низьковольтний комбінований апарат, який виконує функції управління і розподілу. Пускач являє собою контактор, укомплектований декількома парами контактів (основні і додаткові), а також пристроями захисту, наприклад тепловим реле.

Магнітний пускач застосовується, переважно, для управління електродвигунами. Залежно від побудованої схеми, даний апарат виконує функції пуску-зупинки, зміни напрямку обертання (реверс), зниження пускових струмів (шляхом перемикання схеми з’єднання обмоток двигуна з зірки на трикутник). При наявності укомплектованого теплового реле забезпечує захист машин і підключеного до них обладнання від перевантаження.

Конструктивно магнітні пускачі бувають відкритого і закритого типу (захищені), реверсивні і нереверсивні. Також дані апарати класифікують за такими номінальним параметрам, як струм, напруга, частота живильної мережі. Також зазначаються номінальні дані електромагніту пускача. Це необхідно для того, щоб правильно підключити його в схемі. Наприклад, якщо пускач комутує три фази змінного струму 380 В, його електромагніт (котушка) розрахована також на 380 В, то для її підключення береться дві фази. Якщо котушка розрахована на 220 В, то для підключення її в схему необхідний нульовий провід і фаза.

Нереверсивная схема підключення магнітного пускача для управління двигуном

Розглянемо дві схеми керування асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором (АД КЗ). Почнемо з більш простий, нереверсивной схеми. Дана схема забезпечує тільки пуск і зупинка двигуна, в ній застосовується нереверсивний пускач. Отже, зображуємо схему.

Основні конструктивні елементи схеми:

  • АВ — автоматичний вимикач;
  • Д — асинхронний двигун з короткозамкнутим ротором;
  • кнопка «стоп» — нормально замкнутий контакт;
  • кнопка «пуск» — нормально розімкнутий контакт;
  • T — теплове реле;
  • КТ — контакт теплового реле;
  • ЕМ — електромагніт пускача;
  • КР — силові контакти;
  • КР — додатковий (допоміжний) нормально розімкнутий контакт.

Кнопки пуск і стоп розташовані на кнопкової станції. Вони призначені для дистанційного керування АД КЗ. Що значить нормально замкнутий контакт? Це контакт, який знаходиться в розімкнутому стані, при натисканні на кнопку він замикається. Нормально замкнутий контакт, навпаки: спочатку він замкнутий, при натисканні на кнопку він розмикається.

Розглянемо детальніше принцип роботи схеми, в яку включений нереверсивний пускач, тобто призначену, як зазначалося раніше, тільки для пуску та зупинки двигуна.

Харчування мережі трифазне, напругою 380 В. Для подачі живлення передбачений трифазний автоматичний вимикач АВ. При його включенні двигун Д не починає обертання, так як силові контакти магнітного пускача КС розімкнуті. Електромагніт пускача ЕМ розрахований на напругу живлення 380 В, тому включаємо ланцюг управління в дві будь-які фази, в даному випадку А і В.

Для запуску двигуна необхідно натиснути кнопку «пуск». Що при цьому відбувається? Струм йде по ланцюжку: фаза А, замкнутий контакт кнопки «стоп», замкнутий натисканням контакт кнопки «пуск», електромагніт ЕМ, замкнутий контакт теплового реле КТ. ЕМ, при проходженні через нього струму, притягує силові контакти пускача КС, при цьому також замикається додатковий, нормально розімкнутий контакт КР. Двигун отримує харчування і починає обертатися. Якщо ви відпустите кнопку пуск, то напруга на котушку ЕМ буде продовжувати надходити, так як буде замкнутий допоміжний контакт магнітного пускача КР. Якщо цей контакт не включити в схему, то двигун буде отримувати харчування тільки якщо постійно тримати натиснутою кнопку пуску, що вкрай незручно (якщо в даному разі її відпустити, ланцюг управління розімкнеться). Ось навіщо потрібні допоміжні контакти.

Для того щоб зупинити двигун натискаємо кнопку «стоп». При цьому котушка ЕМ втрачає харчування, тобто вона перестає втягувати контакти КР і КР. Двигун зупиняється, втративши харчування.

Теплове реле призначене для захисту асинхронного двигуна від перевантаження. Наприклад, у нормальному режимі навантаження двигуна 20 А, уставка теплового реле також 20 А. Припустимо двигун приводить в рух конвеєр, в якийсь момент на конвеєр потрапляє важкий вантаж, який створює додаткове навантаження на електродвигун. Внаслідок цього по обмотках двигуна буде протікати струм вище номінального, наприклад 27 А. При цьому біметалева пластина теплового реле починає нагріватися, якщо струм в обмотках не знизиться, то по закінченню певного проміжку часу контакт теплового реле розімкнеться, розірвавши ланцюг живлення схеми управління, тобто котушка втратить харчування і двигун зупиниться.

Реверсивна схема підключення магнітного пускача для управління двигуном

Далі розглянемо схему підключення реверсивного пускача, призначену не лише для пуску і зупинки двигуна, але і для зміни напрямку його обертання, тобто для реверсу.

Для даної схеми можна використовувати два нереверсивних пускача, якщо немає реверсивного, на роботі схеми це ніяк не відіб’ється. Реверсивний пускач — це два нереверсивних пускача в одному корпусі, тобто компактна конструкція. Зображаємо цю схему.

Принципова відмінність цієї схеми від попередньої — це наявність ще однієї котушки, додаткового нормально розімкнутого і силових контактів. Також додані додаткові нормально замкнуті контакти. Пунктиром показані механічні зв’язку. Простіше кажучи, контакти, з’єднані пунктиром — це одна кнопка.

Візьмемо кнопку вперед, на ній є одна пара нормально замкнутих одна пара нормально розімкнутих контактів. Тобто при натисканні на кнопку одні контакти замикаються, а інші розмикаються. Навіщо це потрібно? Для захисту, і для зручності управління. Далі розглянемо принцип роботи даної схеми, де докладно вкажемо, які функції виконують дані допоміжні контакти.

В першу чергу, включаємо автомат живлення схеми АВ. Для запуску двигуна натискаємо кнопку «вперед», котушка ЭМ1 отримує харчування, замикає силові і додаткові контакти КС1 і КР1 відповідно. Струм тече по ланцюжку фаза А, замкнутий контакт кнопки «стоп», нормально замкнутий контакт кнопки «тому» КЗН, замкнувшийся контакт кнопки «вперед» (після того, як її відпустимо струм буде проходити через контакт КР1), електромагніт ЭМ1, замкнутий контакт теплового реле КТ і фазу (у цьому випадку для живлення схеми управління обрані фази А і С) При натисканні кнопки «стоп» ланцюг розмикається і двигун зупиняється.

Для того щоб двигун обертається в зворотну сторону натискаємо кнопку «тому». За аналогією струм тече по ланцюзі: фаза А, кнопка «стоп», нормально замкнутий контакт кнопки вперед КЗВ, замкнувшийся контакт кнопки «тому» (після того, як відпустимо її, струм буде протікати через замкнувшийся додатковий контакт КР2), котушку ЭМ2, замкнутий контакт теплового реле КТ. При цьому замикаються силові контакти КС2. Зверніть увагу на чергування фаз. У попередньому випадку, при замиканні контактів КС1, на двигун приходило харчування А, В, С. При натисканні кнопки назад на двигун приходить харчування З, В, А, тому двигун обертається в протилежний бік.

А що, якщо при обертанні двигуна вперед, натиснути кнопку «тому», попередньо не зупиняючи його натисканням на кнопку стоп? При натисканні на кнопку «тому» замкнуться її нормально розімкнуті контакти, одночасно розімкнуться нормально замкнуті контакти КЗН. Тобто котушка ЭМ1 втратить живлення до того, як харчування надійде на котушку ЭМ2. Відповідно, якщо натиснути кнопку «вперед» при обертанні двигуна у зворотний бік, нормально замкнуті контакти кнопки вперед КЗВ ланцюг розімкнений, яка живить котушку ЭМ1, яка перестане замикати контакти КС1.

Якщо не використовувати в схемі контакти КЗН і КУП, то при випадковому натисканні кнопки «тому» при обертанні двигуна вперед і навпаки, відбудеться коротке замикання, так як замкнуться силові контакти КС1 і КС2. На коротке замикання відреагує автомат, знеструмивши ланцюг, а при його відмові відключиться вищестоящий автомат, наприклад головного введення, що призведе до обесточению інших споживачів. Для того щоб уникнути аварійних режимів достатньо застосувати нормально замкнуті контакти кнопок «вперед» і «тому».

Як зазначалося раніше, дані контакти забезпечують зручність керування: для того, щоб двигун обертається в зворотну сторону достатньо натиснути відповідну кнопку, попередньо не зупиняючи його кнопкою «стоп».

Підключення ланцюгів індикації і сигналізації

Додаткових контактів в магнітному пускачі кілька, як нормально розімкнутих, так і нормально замкнутих. У наведених схемах нормально розімкнуті контакти (контакти КР) застосовувалися для підтримки живлення електромагніту після того, як буде відпущена кнопка запуску двигуна. Ще одну пару допоміжних розімкнутих і нормально замкнутих контактів можна застосувати для індикації включеного або відключеного положення двигуна, а також для сигналізації. Наведемо приклад індикації роботи припливно-витяжної вентиляції в приміщенні акумуляторної батареї розподільної підстанції.

Двигун припливно-витяжної вентиляції знаходиться на деякій відстані та управляється дистанційно. Тобто для його управління застосовується схема реверсу, принцип роботи якої наведено вище. Для роботи вентиляції в припливному режимі натискається кнопка «припливна», «витяжної» — відповідно «витяжна». Для зручності необхідна індикації режиму, в якому працює вентиляція. Як це здійснити? Розглянемо більш докладно.

Для живлення ланцюга індикації передбачено оперативний струм в розподільному щиті підстанції. Наведемо схему індикації режиму роботи вентиляції. Схему керування двигуном приводити не будемо, так як вона ідентична. Єдина відмінність — це назва кнопок управління двигуном. Будемо вважати, що кнопка «вперед» — це «припливна», кнопка назад «витяжна».

На схемі зображено дві лампочки, що сигналізують про режим роботи вентиляції, додаткові нормально розімкнуті контакти магнітного пускача 2КР1 і 2КР2, які замикаються електромагнітами ЭМ1 і ЭМ2 відповідно.

Схема досить проста. При запуску припливної вентиляції електромагніт ЭМ1 отримує харчування, притягує силові і додаткові контакти, в тому числі і контакт 2КР1. Останній замикає ланцюг індикації і спалахує відповідна лампа, що свідчить про те, що двигун вентиляції почав обертання.

Такий же принцип роботи схеми при запуску витяжної вентиляції. В даному випадку контакт 2КР2 замикається впливом на нього електромагніту ЭМ2.

Індикації роботи двигуна свідчить також про те, що двигун дійсно отримав харчування. Уявіть, якщо двигун знаходиться на такій відстані, що його роботу не чути в тому приміщенні, звідки їм дистанційно управляють. При натисканні на кнопку запуску вентиляції замикається ланцюг управління, напруга на котушку подається, але вона не втягує контакти (ні силові, ні допоміжні), так як перегоріла. В даному випадку двигун не запуститься. Якщо передбачена індикація роботи двигуна, то буде видно, що двигун не запущений, так як не горить відповідна лампа.

Крім індикації, можна здійснити сигналізацію роботи двигуна. Це необхідно в тому випадку, якщо двигун запускається автоматично. Наприклад, автоматичний пуск охолодження силового трансформатора. В даному випадку також застосовуються додаткові контакти магнітного пускача. Тобто, при запуску двигунів (охолодження трансформатора здійснюється кількома куллерами), замикаються додаткові контакти пускача, які впливають на схему сигналізації. Персонал, який обслуговує цю електроустановку чує сигнал і бачить на панелі сигналізації повідомлення про те, що запущений обдув.

У даній статті наведено найпростіші схеми підключення двигуна для його управління, а також індикації. Існують більш складні схеми, наприклад схема фрезерного верстата в якій, кілька двигунів, безліч блокувань, кнопок, перемикачів режимів роботи і т. д. Не дивлячись на складність тієї чи іншої схеми, принцип запуску двигуна за допомогою магнітного пускача не змінюється. Все ті ж нормально розімкнуті і замкнуті контакти кнопок, силові контакти і т. п.

Короткий опис статті: реверсивний пускач Магнітний пускач це низьковольтний комбінований апарат, який виконує функції управління і розподілу. Пускач являє собою контактор, укомплектований декількома парами до контакти, контакт, нормально, двигуна, управління, двигун, схеми, пускача, кнопку, харчування, праці, замкнутий, кнопки, вперед, індикації, також, силові, вентиляції, тому, пускач

Джерело: Магнітний пускач, схема підключення магнітного пускача, підключення ланцюгів індикації і сигналізації » elektri4estwo.ru – інформаційний портал для електриків

Також ви можете прочитати