Підсилювачі потужності та їх класифікація

13.04.2017

Зміст роботи

ПІДСИЛЮВАЧІ ПОТУЖНОСТІ

Підсилювачі потужності – це вихідні (закінчені) каскади, до яких підключається зовнішня навантаження.

Класифікації підсилювачів потужності здійснюють наступними показниками :

1 . Увазі підсилювального елемента :

3. Способом підключення навантаження :

— трансформаторні,

— бестрансформаторные каскади.

4. Використовуваному класу посилення :

Режим класу застосовується в однотактний підсилювачах, включених за схемою ОЕ. ПРО. ОІ. ОС. В режимах класу АВ підсилювач потужності виконують за двотактною схемою з використанням двох транзисторів. Кожен з транзисторів служить для посилення відповідної напівхвилі вхідного сигналу. Вихідний двотактний каскад при цьому має більш високий к. п. д. і застосовується для посилення великих потужностей, ніж однотактний.

Режим класу АВ дозволяє істотно зменшити нелінійні спотворення вихідного сигналу, існуючі в класі внаслідок нелінійності початкової ділянки вхідної характеристики транзистора.

Підсилювач потужності Класу з трансформаторним включенням навантаження

Схема підсилювача показана на рис. 39. Вихідними даними при розрахунку такого підсилювача є потужність РН і опір R Н .

Підсилювачі потужності та їх класифікація

Рис. 39. Схема підсилювача потужності класу з трансформаторним включенням навантаження.

Визначимо к. п. д. каскаду:

Реально значення h не перевищують 0,35 ? 0,45. Однотактні підсилювачі потужності використовують в малопотужних передвихідні і вихідних каскадах. Перевагою їх є низький рівень нелінійних спотворень.

Двотактний вихідний підсилювальний каскад з трансформаторної зв’язком

Розглянемо двотактний підсилювач потужності з трансформаторної зв’язком (рис. 40 ).

Підсилювачі потужності та їх класифікація

Рис. 40. Схема двотактного підсилювача потужності з трансформаторної зв’язком.

Призначення елементів схеми :

VT 1 та VT 2 – біполярні транзистори, включені за схемою ОЕ ,

R – опір, що обмежує струм в эмиттерных ланцюгах від джерела живлення Е .

Вхідний сигнал U ВХ подаємо з допомогою трансформатора TV 1 базові ланцюга обох транзисторів. При появі вхідного сигналу, що починається з позитивної напівхвилі, на вторинній обмотці w 1-1 трансформатора TV 1 діє від’ємна відносно загальної точки обмоток полуволна напруги, а на вторинній обмотці w 1-2 – позитивна полуволна. У результаті транзистор VT 2 закритий транзистор VT 1 відкритий, в колекторної ланцюга протікає струм iK 1 = b ? i Б 1. На навантаженні діє позитивна полуволна напруги UH .

При надходженні на вхід каскаду негативної напівхвилі полярність напруги на вторинних обмотках змінюється на зворотний. Тепер закритий буде VT 1. а VT 2 відкритий. В колекторної ланцюга VT 2 буде протікати струм iK 2 = b ? i 2. На навантаженні буде діяти негативна полуволна напруги U Н .

Таким чином, процес посилення вхідного сигналу здійснюється в два такти роботи схеми. Перший такт супроводжується посиленням однієї напівхвилі напруги за участю першого транзистора, а другий такт – посиленням другий напівхвилі з участю другого транзистора.

К. п. д. розглянутого підсилювача потужності становить 0,6 ? 0,7. що у 1,5 рази вище, ніж в однотактному.

Недоліками двотактного підсилювача з трансформаторної зв’язком. працює в класі . є великі нелінійні спотворення та складність визначення середньої точки вторинних обмоток TV 1 та TV 2. Крім того, необхідно підбирати транзистори по коефіцієнту підсилення b .

Двотактні бестрансформаторные підсилювачі потужності

Для зменшення масогабаритних і вартісних показників підсилювачів, а також виконання у вигляді інтегральної схеми підсилювачі потужності виконують з ємнісний зв’язком.

Розглянемо двотактні підсилювачі з ємнісний зв’язком з живленням від двох джерел Е 1 та Е 2 (рис. 41 ) і одного джерела Е (рис. 42 ).

В схемах використовуються компліментарні транзистори з різними типами провідності, але з однаковими параметрами.

Підсилювачі потужності та їх класифікація

Рис. 41. Схема двотактного бестрансформаторного підсилювача потужності з живленням від двох джерел.

При появі позитивної напівхвилі на вході відкривається транзистор VT 1 (n — p — n типу). Відбувається посилення вхідного сигналу. Негативна полуволна відкриває транзистор VT2 .

Підсилювачі потужності та їх класифікація

Рис. 42. Схема двотактного бестрансформаторного підсилювача потужності з живленням від

одного джерела.

Робота підсилювача (рис. 42 ) аналогічна попередній схемі (рис. 41 ). Перевагою є підвищення к. п. д. і зниження габаритів таваги .

ПІДСИЛЮВАЧІ ПОТУЖНОСТІ НА ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМАХ

Для створення підсилювачів потужності на інтегральних мікросхемах (ІМС ) використовують гібридні і напівпровідникові мікросхеми серій К174 , К224. К237 та інші. Наприклад, К174УН5. К174УН8. К148УН1. К148УН2. КР544УД1А. КР544УД1В .

Розглянемо підсилювач потужності на мікросхемі К174УН5. використовуваний у вихідних каскадах. На рис. 43 показана принципова схема підсилювача, а на рис. 44 – типова схема включення ІМС К174УН5 .

Вихідний ІМС (рис 43 ) утворений транзисторами VT 9 (схема OK ) і VT 2 (схема ОЕ ).

Підсилювачі потужності та їх класифікація

Рис 43. Принципова схема підсилювача потужності на мікросхемі К174УН5 .

На них подається двофазне напругу з фазоинверсного каскаду на комплементарних транзисторах VT 8 (схема OK ) і VT 10 (схема ОЕ ). Емітерний повторювач на транзисторі VT 11 підсилює струм транзистора VT 10. Вхідний каскад на транзисторах VT 1 та VT 2 є диференціальним, напруга сигналу через емітерний повторювач на транзисторі VT 3 передається до предвыходному однотактному каскаду на транзисторі VT 7. у ланцюзі колектора якого знаходяться транзистори VT 4. VT 5 та VT 6. призначені для отримання напруги зміщення і стабілізації струму спокою транзисторів вихідний групи. Елементом зв’язку з вихідними транзисторами є резистор R 6. верхній висновок якого через зовнішній конденсатор 4 (рис. 44 ) виявляється приєднаним до висновку 2 ІМС. тобто до емітером складеного транзистора VT 8. VT 9 .

Підсилювачі потужності та їх класифікація

Рис. 45. Типова схема включення ІМС К174УН5 .

Ланцюг R 3 C 3 створює вольтдобавку для більш повного використання по потужності транзисторів вихідного каскаду ІМС. Конденсатор С4 утворює послідовну позитивний зворотний зв’язок по напрузі. Вихідна напруга, ослаблене дільником на резисторах R 4. R 5 та R 6 (рис. 44 ) подається на другий вхід диференціального каскаду (вхід 6 ).

Використання підсилювачів потужності на ІМС зменшує габарити та вагу електронних пристроїв, покращує їх параметри.

Короткий опис статті: мікросхема підсилювач потужності

Джерело: Підсилювачі потужності та їх класифікація

Також ви можете прочитати