Послідовне зєднання резистора і конденсатора

13.04.2017

Лабораторні роботи з електротехніки

Послідовне з’єднання резистора і конденсатора

Коли до ланцюга (рис. 6.1.1) з послідовним з’єднанням резистора і конденсатора подається змінна синусоїдальна напруга, один і той же синусоїдальний струм має місце в обох компонентах ланцюга.

Послідовне зєднання резистора і конденсатора

Рис. 6.1.1

Між напругами UR, UC і U існують фазові зрушення, зумовлені ємнісним реактивним опором XC конденсатора. Вони можуть бути представлені за допомогою векторної діаграми напруг (рис. 6.1.2

Послідовне зєднання резистора і конденсатора

Рис. 6.1.2

Фазовий зсув між струмом I і напругою на резисторі UR відсутня, тоді як зсув між цим струмом і падінням напруги на конденсаторі UC дорівнює -900 (тобто струм випереджає напругу на 900). При цьому зсув між повним напругою ланцюга U і струмом I визначається співвідношенням між опорами XC і R.

Якщо кожну сторону трикутника напруг розділити на струм, то отримаємо трикутник опорів (рис.6.1.13). У трикутнику опорів Z являє собою так зване повне опір ланцюга.

Послідовне зєднання резистора і конденсатора

Рис. 6.1.3

З-за фазового зсуву між струмом і напругою в ланцюгах, подібних до цієї, просте арифметичне складання діючих або амплітудних значень напруг на окремих елементах ланцюга неможливо. Неможливо і додавання різнорідних (активних і реактивних) опорів. Однак, у векторній формі

U = UR +UC.

Діюче значення повного напруги ланцюга, як випливає з векторної діаграми

Послідовне зєднання резистора і конденсатора
= Z — I

Повне опір ланцюга

Послідовне зєднання резистора і конденсатора
= U ¤ I

Активне опір ланцюга

R = Z — cos j

Ємнісний реактивний опір ланцюга

XC = Z — sin j

Кут зсуву фаз

j = arctg (-UC ¤ UR) = arctg (-ХС ¤ R)

Експериментальна частина

Завдання

Для кола з послідовним з’єднанням резистора і конденсатора виміряйте і обчисліть діючі значення падіння напруги на резисторі UR і конденсаторі UC, струм I, кут зсуву фаз j. повний опір кола Z і ємнісний реактивний опір XC і активної опір R.

Порядок виконання роботи

Зберіть ланцюг згідно зі схемою (рис. 6.1.4), підключіть джерело синусоїдальної напруги і встановіть його параметри: U = 5 В, f = 1 кГц.

Послідовне зєднання резистора і конденсатора

Рис. 6.1.4

Виконайте мультиметрами або віртуальними приладами вимірювання діючих значень струму і напруг, вказаних в табл. 6.1.1. При вимірюванні напруг підключайте мультиметр або канал V0 коннектора до затискачів C-E, C-D, D-E:

Короткий опис статті: послідовне з’єднання електролітичних конденсаторів

Джерело: Послідовне з’єднання резистора і конденсатора

Також ви можете прочитати