Умовні позначення на електричних схемах (ГОСТ), як правтльно читати

13.04.2017

Умовні позначення на електричних схемах (ГОСТ)

Електрична схема – це один з видів технічних креслень, на якому вказуються різні електричні елементи у вигляді умовних позначень. Кожному елементу присвоєно своє позначення.

Всі умовні (умовно-графічні) позначення на електричних схемах складаються з простих геометричних фігур та ліній. Це кола, квадрати, прямокутники, трикутники, прості лінії, пунктирні лінії і т. д. Позначення кожного електричного елемента складається з графічної частини і буквено-цифровий.

Умовні позначення на електричних схемах (ГОСТ), як правтльно читати

Завдяки величезній кількості різноманітних електричних елементів з’являється можливість створювати дуже докладні електричні схеми, зрозумілі практично кожному фахівцеві електричного поля.

Кожен елемент на електричній схемі повинен виконуватися у відповідності з ГОСТ. Тобто крім правильного відображення графічного зображення на електричній схемі повинні бути витримані всі стандартні розміри кожного елемента, товщина ліній і т.д.

Існує кілька основних видів електричних схем. Це схема однолінійна, принципова, монтажна схема підключень). Також схеми бувають загального виду – структурні, функціональні. У кожного виду своє призначення. Один і той же елемент на різних схемах може позначатися і однаково, і по-різному.

Графічні позначення на однолінійною схемою

Основне призначення однолінійної схеми – графічне відображення системи електричного живлення (електропостачання об’єкта, розводка електрики в квартирі і т. д.). Простіше кажучи, на однолінійною схемою зображується силова частина електроустановки. За назвою можна зрозуміти, що однолінійна схема виконується у вигляді однієї лінії. Тобто електричне живлення (і однофазне, і трифазне), що підводиться до кожного споживача, позначається одинарною лінією.

Щоб вказати кількість фаз, на графічної лінії використовуються спеціальні зарубки. Одна зарубка означає, що електричне живлення однофазне, три зарубки – що трифазне живлення.

Крім одинарної лінії використовуються позначення захисних і комутаційних апаратів. До перших апаратів відносяться високовольтні вимикачі (масляні, повітряні, елегазові, вакуумні), автоматичні вимикачі, пристрої захисного відключення, диференціальні автомати, запобіжники, вимикачі навантаження. До других відносяться роз’єднувачі, контактори, магнітні пускачі.

Умовні позначення на електричних схемах (ГОСТ), як правтльно читати

Високовольтні вимикачі на однолінійної схеми зображуються у вигляді невеликих квадратів. Що стосується автоматичних вимикачів і ПЗВ, диференціальних автоматів, контакторів, пускачів і іншої захисної та комутаційної апаратури, то вони зображуються у вигляді контакту і деяких пояснювальних графічних додатків, в залежності від апарату.

Графічні позначення на монтажній схемі

Монтажна схема (схема з’єднання, підключення, розташування) використовується для безпосереднього виробництва електричних робіт. Тобто це робочі креслення, використовуючи які, виконується монтаж і підключення електроустаткування. Також за монтажними схемами збирають окремі електричні пристрої (електричні шафи, електричні щити, пульти керування, і т.д.).

Умовні позначення на електричних схемах (ГОСТ), як правтльно читати
Умовні позначення на електричних схемах (ГОСТ), як правтльно читати

На монтажних схемах зображують всі дротові з’єднання як між окремими апаратами (автоматичні вимикачі, пускачі та ін), так і між різними видами електрообладнання (електричні шафи, щитки тощо). Для правильного підключення дротових з’єднань на монтажній схемі зображуються електричні клемники, висновки електричних апаратів, марка і переріз електричних кабелів, нумерація і літерне позначення окремих проводів.

Графічні позначення на принциповій схемі

Схема електрична принципова – найбільш повна схема з усіма електричними елементами, зв’язками, буквеними позначеннями, технічними характеристиками апаратів і обладнання. По принциповій схемі виконують інші електричні схеми (монтажні, однолінійні схеми розташування обладнання та ін). На принциповій схемі відображаються як ланцюга управління, так і силова частина.

Умовні позначення на електричних схемах (ГОСТ), як правтльно читати

Ланцюга управління (оперативні ланцюга) – це кнопки, запобіжники, котушки пускачів або контакторів, контакти проміжних та інших реле, контакти пускачів і контакторів, реле контролю фаз (напруги), а також зв’язки між цими та іншими елементами.

На силової частини зображуються автоматичні вимикачі, силові контакти пускачів і контакторів, електродвигуни і т. д.

Крім самого графічного зображення кожен елемент схеми забезпечується буквено-цифровим позначенням. Наприклад, автоматичний вимикач у силовий ланцюга позначається QF. Якщо автоматів декілька, кожному присвоюється свій номер: QF1, QF2, QF3 і т. д. Котушка (обмотка) пускача і контактора позначається KM. Якщо їх кілька, нумерація аналогічна нумерації автоматів: KM1, KM2, KM3 і т. д.

Умовні позначення на електричних схемах (ГОСТ), як правтльно читати

У кожній принциповій схемі, якщо є якесь реле, то обов’язково використовується мінімум один блокувальний контакт цього реле. Якщо в схемі присутні проміжне реле KL1, два контакту якого використовуються в оперативних ланцюгах, то кожен контакт отримує свій номер. Номер завжди починається з номера самого реле, а далі йде порядковий номер контакту. В даному випадку виходить KL1.1 і KL1.2. Точно також виконуються позначення блок-контактів інших реле, пускачів, контакторів, автоматів і т. д.

В схемах електричних принципових крім електричних елементів дуже часто використовуються і електронні позначення. Це резистори, конденсатори, діоди, світлодіоди, транзистори, тиристори та інші елементи. Кожен електронний елемент на схемі також має своє літерне та цифрове позначення. Наприклад, резистор – це R (R1, R2, R3…). Конденсатор – C (C1, C2, C3,…) і так по кожному елементу.

Крім графічної і буквено-цифрового позначення на деяких елементах електричних вказуються технічні характеристики. Наприклад, для автоматичного вимикача це номінальний струм в амперах, струм спрацьовування відсічення теж в амперах. Для електродвигуна вказується потужність в кіловатах.

Для правильного та коректного складання електричних схем будь-якого виду потрібно знати позначення використовуваних елементів, державні стандарти, правила оформлення документації.

Короткий опис статті: позначення на конденсаторах Пропонуємо корисну статтю про те, якими бувають умовні позначення на електричних схемах (ГОСТ) і як їх правильно самостійно читати

Джерело: Умовні позначення на електричних схемах (ГОСТ), як правтльно читати

Також ви можете прочитати